Вертикална градина в Падуа

Николай Николаев е ландшафтен архитект, чийто проект Фрагменти взима участие на международния конкурс за ландшафтна архитектура в Падуа – Flormart Garden Show, провел се от 9 до 11 септември 2015 година.

Заедно с колегите си арх. Джулиана Гати и градинския дизайнер Матео Скилачи стигат до финала и от 30 финалисти заемат четвърта позиция. Спонсор на проекта е фирма  “Nikolaev Garden”.

 

2

Наименование на проекта: Фрагменти

„Късчета природа, живот, багра, светлина…“
„Казвам, че ще възкръсна в паметта на някого в бъдните дни.“
(Сафо)

Проектът е замислен от поредица внушения и идеи, отнасящи се до третираната тема, до местоположението, до абстракцията на пейзажната концепция. Вмъкването в градска реалност, каквато е „Парк Европа“ на гр. Падуа, позволява развитието на един вид „езиково изразяване“, породено от елементите, които вече присъстват в парка. Така се дава възможност тръгвайки от фрагменти като  цвят, хоризонт и пейзаж да се продължи реализацията със символи като кръга, точката и линията.

4

 

Озеленяването, камъкът, светлината (цвят и излъчване), водата… Желанието е да се подчертае един ансамбъл от елементи и организми, които съставят пейзажа и помагат на консуматора на зеленото пространство да го преоткрие и да се приобщи към него. Едно предразполагащо към размисъл и съзерцание преустроено пространство, което се поддава на благоприятна интеграция с парка и допълнителните структури към него.

 

11

Описание

С първично преплитане на нахвърляни линии се определя общата представа върху вертикалната стена и върху земята. Чертежът е възпроизведен върху двете равнини, за да се установи връзката, обединяващото звено на пространството (или една територия), която изглежда случайна, но в действителност както в умален, така и в основен мащаб, се явява строго продиктувана от природата. В един следващ момент са изследвани геометричните елементи, определящи проектираното пространство. Окръжностите и допирателните точки формират криволичещите линии, които се пресичат и създават съвкупностите, т.е. композиционните зони, съставени от жива и нежива материя, както върху растителната стена, така и върху почвата. Ботаническият избор се е обърнал към сортове, които се нуждаят от малко или никаква поддръжка, подходящи за зоната на Падуа и едновременно обединяващи естетическа стойност и дълъг живот. Същото се отнася и за пемзата и плексигласа, много различни помежду си, но в същото време явяващи се символи на първични елементи като скалата и водата, но и на прехода на човека към околната среда.

12

Геометричният чертеж препокрива цялата изложбена площ, но приема различни форми (растителни, означения по земята и т.н.). И именно фрагментите са замислени с тяхна материална идентичност, но не задължително универсална. Всъщност, посетителят на градината е този, който определя наименованието на всеки отделен елемент въз основа на собствената си интерпретация. Това би могло да се случи, просто като се поседне за почивка на пейката от плексиглас, проектирана за да се впише в основната геометрия на композицията и замислена като точка за наблюдение и размисъл. От тази точка посетителят ще може да разбуди собствените си сетива, не само посредством зрението си (благодарение на разнообразието от форми и тоналности), но и чрез обонянието си, възприемайки благоуханието на ароматните сортове, намиращи се по земята, като Thymus vulgaris или Lavandula stoechas.

9

Растителните сортове за тази зелена аранжировка са избрани на основата на различни критерии: семплост, район на произход, максимален растеж, дълготрайност, вид на необходимите грижи, цвят. Решено е включването на обичайни или автохтонни сортове, изследвани в района на провинция Падуа, като Equisetum и други привнесени, но все пак отговарящи както на горните критерии, така и явяващи се стойностни за актуалната панорама на проектиране на озеленяването.

3

Темите за устойчивото развитие на околната среда и за технологичното озеленяване са водещи при избора на естествени и екологично съвместими материали, както що се отнася до растителната стена, така и по отношение на аранжировката на ниво земя.

Отчитайки възможностите на вертикалното озеленяване, в хармония с околните сградни контури, се проявява специфичното му  значение за освежаване на вътрешните околни пространства по време на летния период, намаляване на енергийното потребление и акустичното замърсяване и увеличаване производството на кислород. Очевидно е, че прилагането на зелени шумозащитни пояси (цялостни или прекъснати) по фасадите на една сграда може да подобри естетическия ѝ аспект. Местните институции внесоха серия от предписания в нормативната база, свързани с вертикалното озеленяване в града, касаещи неговите качества да намалява феномена, известен като „топлинен остров“ и да контролира и задържа водното съдържание.

СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТА

10

8
Изкуствени материали – ГРАДИВНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

5
– Конструкция за растителната стена от стомана с размери 270 см х 200 см х 50 см, състоящата се от железни профили
– Растителен пакет за вертикалното озеленяване, разделен на: 2 слоя филц, 1 слой геотекстил, 1 слой кокосово влакно, закрепено с метални скоби за панел от PVC
– 6 панела от PVC с дебелина 10 мм
– Инсталация за фертигация
– Елементи за закрепване към конструкцията
– Улей за събиране на водите със система за повторно използване на водата
– Камъни от пемза с различни размери
– Панели от цветен плексиглас с различни размери и дебелини
– Пейка от плексиглас с размери 270 см х 50 см х 50 см
– Допълнителен материал за мулчиране

Растителен материал

6
– Equisetum hyemale
– Festuca glauca
– Lavandula stoechas – Sedum sexangulare
– Sedum spectabile
– Thymus vulgaris
– Senecio cineraria
– Miscanthus sinensis
– Ophiopogon japonica var. Nana
– Pennisetum setaceum var. Rubrum
– Sedum acre
– Sedum album var. Coral Carpet
– Sedum hispanicum var. minus

Related Post

thumbnail
hover

60+ идеи за старите градински инструменти

Преди време ви показахме как да рециклирате старите съдове и прибори  – от ...

thumbnail
hover

20+ идеи за по-добра организация у...

За ваше удобство от 1към1 в строителството разгледахме и премислихме много и...

thumbnail
hover

30+ идеи за стаи с двуетажни...

Момичетата не се вълнуват от строителство, но обичат да канят приятелки на г...