thumbnail
hover

Покривите над главите ни

Покривът е един от най-важните елементи на всяка постройка. Защитава от дъжд...

thumbnail
hover

Първата „е4“ къща в...

Винербергер разработи концепцията за керамична къща е4, която напълно изпъл...

thumbnail
hover

Гипсови плоскости от Knauf...

Чистият въздух вече е една осъзната нужда. Качеството на въздуха във вътрешн...